Over ons

Stichting Veilig Online is een vrijwilligersorganisatie en maakt sinds 2007 een vuist tegen de gevaren van computer- en internetgebruik. Stichting Veilig Online richt zich voornamelijk op de voorlichting en preventie aan kinderen en volwassenen in samenwerking met de Nederlandse overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Onze missie

De missie van Stichting Veilig Online is om binnen vijf jaar 75% van de Nederlanders bewust te maken van de gevaren van computer- en internetgebruik en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Stichting Veilig Online wil binnen drie jaar 70% van alle basisscholen in Nederland voorzien van een helder lespakket ‘Veilig Online’ dat aan alle kinderen in de groepen zeven en acht wordt gegeven.

Onderwijs

Bijna alle ouders vinden het erg belangrijk dat hun kinderen goede internetvaardigheden ontwikkelen. Met name jonge kinderen hebben duidelijke instructies en grenzen nodig. Gemiddeld genomen lopen leerlingen voor met de kennis over internet gerelateerde zaken. Kinderen hebben echter wel hulp nodig bij het zoeken naar de juiste informatie op internet en om duiding te krijgen bij bepaalde zaken die ze tegenkomen, hierbij kunnen de leerkrachten de leerlingen helpen.

Het behoeft geen uitleg dat er steeds meer digitaal lesmateriaal wordt ontwikkeld. Over vijf of tien jaar zijn vrijwel alle papieren boeken verdwenen en zullen alle boeken zijn gedigitaliseerd. Als leerkracht wordt u daarom indirect gedwongen om internet als hulpmiddel te gebruiken bij het maken en geven van uw lessen.

Met al meer dan acht jaar ervaring is deze webpagina specifiek gemaakt voor leerkrachten en management in het basis- en voortgezet onderwijs gemaakt, waarbij resultaten uit diverse onderzoeken worden samengebracht met praktische toepasbare informatie.

0%
van de ouders twijfelt of ze weten wat hun kind doet op internet
0%
van de ouders weet niet of hun kind iets leuks heeft meegemaakt op internet
0 op de 5
jongeren tussen de 8 en 16 jaar wordt slachtoffer van cyberpesten

Hulp- en advieslijn

Scholen krijgen soms onverwacht te maken met vervelende incidenten. De meeste basis- en middelbare scholen hebben een vast protocol met hoe zij handelen na het ontstaan van een incident. Deze protocollen ontbreken vaak als het gaat om incidenten die te maken hebben met (digitale) media. Stichting Veilig Online biedt eerste hulp bij incidenten (EHBI) aan het basis- en voortgezet onderwijs. Incidenten kunnen variëren van digitaal pesten onder leerlingen tot het verspreiden van pornografisch materiaal van leerlingen. Stichting Veilig Online heeft voorgeschreven protocollen waar de directie van een school gebruik van kan maken. Deze protocollen variëren van een communicatieprotocol, bijvoorbeeld het informeren van de andere leerlingen en de ouders van leerlingen tot het doen van aangifte bij de politie.

Naar de hulp- en advieslijn0%
van de kinderen is niet volledig op de hoogte van de gevaren van computer- en internetgebruik
0%
van de kinderen is beter op de hoogte en beheerst de laatste technologie beter dan hun ouders

Ouderavonden

Ouders hebben het gevoel dat zij achterlopen op het gebied van digitale media, niet weten wat hun kind allemaal doet op de computer en het internet en hopen dat de school hier een antwoord en advies voor heeft. Er is vooral behoefte aan hulp bij mediaopvoeding, wat mag wel en wat mag niet.


Doordat digitale vaardigheden en digitale veiligheid onderdeel is van de Europese Agenda worden steeds meer mensen bewust van de mogelijke gevaren van computer- en internetgebruik. Pesten, veilig verkeer en loverboys waren onderwerpen die al vaak op de agenda stonden van een ouderavond. Veilig gebruik maken van de computer en het internet is een thema dat nu ook steeds vaker wordt behandeld tijdens een ouderavond.

Vrijwel direct na het voorstellen vragen de voorlichters van Stichting Veilig Online aan de ouders en verzorgers of zij weten wat hun kind(eren) allemaal doen op de computer en het internet. Het is schrikbarend hoeveel ouders en verzorgers aangeven dat zij daarover twijfelen. Uiteindelijk blijken de ouders en verzorgers die dachten dat ze het wisten het eigenlijk ook niet precies te weten.


De inhoud van een ouderavond is altijd ontzettend interactief. Doormiddel van interactie met de ouders proberen de voorlichters zoveel mogelijk discussie’s op gang te krijgen. Hieronder staat globaal de inhoud van een ouderavond beschreven. Scholen kunnen ervoor kiezen om in overleg bepaalde onderwerpen extra te benadrukken of juist niet te behandelen. Als afsluiting van de ouderavond krijgen alle aanwezigen een informatieblad mee naar huis waarop een link staat waar gratis anti virus software gedownload kan worden.

 • Introduceren en kennismaken
 • Het gedrag en wat doen tieners en kinderen op een computer en het internet
 • Mogelijke risico’s van computer- en internetgebruik
 • Live webcamdemonstratie
 • Discussieronde en vragen
 • Quiz
 • Uitdelen informatieblad en internet protocollen

De kosten van een ouderavond bedragen €149,- exclusief 21% BTW. Van deze kosten worden onder andere de onkosten betaald maar wordt er ook geinvesteerd in de vrijwilligersorganisatie. Stichting Veilig Online krijgt geen donaties, giften of subsidies en zal haar onkosten moeten betalen van de bijdrage die wij rekenen voor een ouderavond.

Vanwege recente organisatorische wijzigingen en de beperkte beschikbaarheid van de huidige vrijwilligers van Stichting Veilig Online zijn wij op dit moment (helaas) alleen in staat om ouderavonden te verzorgen op locaties in Zuid Holland. De directie van Stichting Veilig Online werkt met hoge prioriteit om deze beperking op te kunnen heffen.

zuidholland
Vrijblijvend meer informatie aanvragen

Indien u meer informatie wilt over een ouderavond en de mogelijkheden dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Stichting Veilig Online. U kunt onderstaand contactformulier invullen en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Let op dat u bij het invullen van onderstaand contactformulier duidelijk de naam en de locatie van de school opgeeft.

Meer informatie over een ouderavond

Een selectie van scholen die reeds een ouderavond hebben verzorgd door Stichting Veilig Online0%
van de kinderen is niet volledig op de hoogte van de gevaren van computer- en internetgebruik
0%
van de kinderen is beter op de hoogte en beheerst de laatste technologie beter dan hun ouders

Voorlichting aan leerlingen

Uw leerlingen groeien op en zijn opgegroeid met een computer en het internet, vaak zijn uw leerlingen beter op de hoogte van de laatste digitale trends dan docenten zelf. Media opvoeding is een belangrijke taak voor de ouders van kinderen maar tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid van de school.

In 2012 gaf Eurocommissaris voor Europese Zaken, mevrouw Neelie Kroes aan dat het internetgebruik veiliger moet worden voor kinderen. Mevrouw Kroes: “Kinderen hebben nog niet door dat er slechte mensen op de wereld rondlopen die misbruiken van deze informatie.” Stichting Veilig Online was in 2007 al van mening dat internetgebruik bij kinderen in een razend snel tempo zal toenemen en dat dit gebruiker veiliger moet. Sinds 2007 geven vrijwilligers van Stichting Veilig Online voorlichtingen aan leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs.

De voorlichters van Stichting Veilig Online zijn allemaal jong, ambitieus en enthousiast. Om kinderen en tieners te informeren over gevaren in hun comfortzone is het belangrijk dat de drempel zo laag mogelijk wordt gehouden. Stichting Veilig Online merkt dat kinderen en tieners gemakkelijker praten over (gevoelige) onderwerpen met jonge voorlichters.

Stichting Veilig Online heeft in samenwerking met Nederlands zanger en winnaar van het Junior Eurovisiesongfestival 2009 Ralf Mackenbach een unieke voorlichting gemaakt. In de voorlichting geeft Ralf stap voor stap op video informatie over de gevaren van computer- en internetgebruik en deelt zelfs zijn eigen ervaring. Alle kinderen in het basisonderwijs weten wie Ralf is en de meeste vinden het dan ook heel leuk om een persoonlijke videoboodschap van hem te zien.

De eerste 4 slides

voorbeeldslides

De inhoud van een voorlichting is altijd ontzettend interactief. Doormiddel van interactie met de leerlingen proberen de voorlichters de drempel zo laag mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat de kinderen hun ervaring(en) of verhalen kwijt kunnen. De inhoud van een voorlichting staat hieronder puntgewijs globaal beschreven. Indien gewenst kan een school ervoor kiezen om (bijvoorbeeld vanwege een incident) een bepaald onderwerp extra te behandelen of juist helemaal niet.

 • Introduceren en kennismaken
 • Wij weten meer over jullie
 • Bespreken mogelijke gevaren
 • Demonstratie over webcammen
 • Met elkaar een internet protocol maken
 • Discussieronde en vragen
 • Uitreiking certificaat
Stichting Veilig Online geeft scholen de mogelijkheid om op maat gemaakte voorlichtingen aan te vragen. Een voorbeeld is dat een school extra aandacht wil besteden aan het onderwerp digitaal pesten omdat dit het afgelopen schooljaar vaak is voorgekomen. Scholen kunnen ook aangeven dat ze bepaalde onderwerpen niet of juist extra behandeld willen hebben. Bij het op maat samenstellen van de voorlichting wordt de school geholpen door de vrijwilligers van Stichting Veilig Online.

standaard

Hierboven wordt een klein overzicht gegeven van het standaardpakket. Een voorbeeld van een op maat gemaakt voorlichtingspakket is hieronder weergegeven.

overzicht

De kosten van een voorlichting bedragen €149,- exclusief 21% BTW. Van deze kosten worden onder andere de onkosten betaald maar wordt er ook geinvesteerd in de vrijwilligersorganisatie. Stichting Veilig Online krijgt geen donaties, giften of subsidies en zal haar onkosten moeten betalen van de bijdrage die wij rekenen voor een voorlichting.
Vanwege recente organisatorische wijzigingen en de beperkte beschikbaarheid van de huidige vrijwilligers van Stichting Veilig Online zijn wij op dit moment (helaas) alleen in staat om voorlichting(en) te verzorgen op locaties in Zuid Holland. De directie van Stichting Veilig Online werkt met hoge prioriteit om deze beperking op te kunnen heffen.

zuidholland
Vrijblijvend meer informatie aanvragen

Indien u meer informatie wilt over een voorlichting en de mogelijkheden dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Stichting Veilig Online. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Let op dat u bij het invullen van het formulier duidelijk de naam en de locatie van de school opgeeft.

Meer informatie over een voorlichting aan leerlingen

ICT Quick Scan

De ICT Quick Scan van Stichting Veilig Online geeft het onderwijs de mogelijkheid om te bepalen op welk niveau zij digitale media in het onderwijs hebben geïntegreerd. Aan de hand van diverse vragen wordt er aan het einde een eindresultaat weergegeven met eventueel een advies voor verbetering.

ICT Quick Scan starten


Handige downloads

Internet protocol
Maak met uw leerlingen een internet protocol. Print het internet protocol sjabloon uit en deel deze uit in de klas. Stel groepen samen en laat leerlingen nadenken over juiste regels over goed gebruik van een computer- en het internet.

Download het internet protocol
Woordzoeker
Print de woordzoeker uit en deel deze uit aan uw leerlingen. Laat vervolgens uw leerlingen individueel of in groepjes werken aan de opdracht: het zoeken van de 7 verstopte mogelijke gevaren van computer- en internetgebruik. Bespreek daarna de gevaren en wat leerlingen er tegen kunnen doen.

Download de woordzoeker
Veilig Online met Phineas en Ferb
In deze film worden de mogelijke gevaren van computer- en internetgebruik in minder dan twee minuten uitgelegd. Met onder andere Phineas en Ferb. Na het afspelen van deze film kunt u een groepsdiscussie met uw leerlingen aangaan.

Download de Phineas en Ferb film
Veilig Online Quiz
Print de quiz uit en deel deze uit in de klas. Laat uw leerlingen de quiz invullen en inleveren. Evalueer de vragen vervolgens in de groep. Vorm eventueel discussies waarom er op bepaalde vragen bepaalde antwoorden zijn gegeven.

Download de Veilig Online quiz
Marije is blij
Marije is blij want ze heeft voor haar werkstuk een 9 als cijfer gekregen. De reden dat ze een hoog cijfer heeft gekregen is dat ze niet alle informatie klakkeloos van internet heeft overgenomen. U kunt in de klas bespreken waarom kinderen dit niet moeten doen.

Download Marije haar verhaal
Rico is verward
Rico heeft een afspraak met iemand die hij heeft leren kennen op internet, de persoon met wie hij een afspraak heeft komt echter niet opdagen. Met behulp van Rico zijn verhaal kunt u in de klas kinderen wijzen dat niet iedereen betrouwbaar is op internet.

Download Rico zijn verhaal
Charissa is boos
Er staat een video van Charissa op internet. De video is gepubliceerd onder haar volledige naam, iedereen die haar zoekt kan de video bekijken. U kunt uw leerlingen met behulp van dit document informatie geven over wat Charissa zou kunnen doen.

Download Charissa haar verhaal
Pieter is verdrietig
Pieter wordt regelmatig lastig gevallen door mensen die hij niet kent. Hij accepteert de vriendschapsverzoeken omdat hij wil weten van wie de vriendschapsverzoeken afkomen. Bespreek met uw leerlingen hoe zij zullen omgaan met deze situatie.

Download Pieter zijn verhaal


Cyberpesten in het onderwijs

Pesten is laf, digitaal pesten is nog laffer. Helaas wordt er een grote toename van digitaal pesten geconstateerd, de reden daarvan is dat steeds meer (jonge) kinderen de beschikking hebben over een computer en internet. Vroeger werden kinderen onderweg van huis naar school gepest, nu worden kinderen steeds vaker digitaal gepest en dat in hun eigen huis. Door het gebrek aan face to face contact is de drempel laag om agressieve en harde taal te gebruiken. Het vaak anonieme en ongrijpbare karakter maakt dat kinderen niet kunnen reageren en daardoor zijn de effecten van cyberpesten vaak erger voor kinderen dan het ‘gewone’ pesten.

Lees alles over digitaal pesten

Internet protocol

0%
van de Nederlandse basisscholen heeft geen internet- en computer protocol
0%
van de Nederlandse onderwijsmanagers is niet op de hoogte van de inhoud van het internet protocol

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. De meeste scholen in Nederland hebben protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Een computer- en internetgebruik protocol is voor iedere onderwijsinstelling erg belangrijk.

Geneer gratis een internet protocol op maat

Maak een link met Stichting Veilig Online

Steeds meer scholen hebben hun eigen website, een website waarop leerlingen, ouders, verzorgers en aankomende leerlingen informatie kunnen vinden over de school. De website is vaak het visitekaartje van de school. Op een website van de school staan vaak links naar externe bronnen, zoals informatie over pesten. Veel scholen hebben inmiddels ook een link gemaakt naar de website van Stichting Veilig Online (www.veiligonline.info). Op de website van Stichting Veilig Online staat altijd actuele informatie.

Bekijk de mogelijkheden